W o r k

TOKK1/1号 

阪急沿線情報紙「TOKK」1/1号

飛込競技 寺内健選手を撮影しました。

TOKK1/1号 デジタル版